Main page

Main page

Cisco Networking Academy® program při Mendelově univerzitě v Brně je provozován Ústavem informatiky a Ústavem informačních technologií jako zařízení pro další odborné vzdělávání pro všechny studenty studující na Mendelově univerzitě v Brně. Studenti ostatních škol mohou na této akademii po domluvě rovněž studovat, je možné absolvovat i komerční školení.

Ředitel akademie

Ing. Martin Pokorný, Ph.D.
+420 545 132 227
BA39N2060 (Q2.60)
martin.pokorny@mendelu.cz

Other information

Kontakt

martin.pokorny(at)mendelu.cz

Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are trademarks or registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.