Main page

Main page

Cisco Networking Academy® program při Mendelově univerzitě v Brně je provozován Ústavem informatiky a Ústavem informačních technologií jako zařízení pro další odborné vzdělávání pro všechny studenty studující na Mendelově univerzitě v Brně. Studenti ostatních škol mohou na této akademii po domluvě rovněž studovat, je možné absolvovat i komerční školení.

Ředitel akademie

Ing. Jiří Balej, Ph.D.
+420 545 132 266
BA39N2066 (Q2.66)
jiri.balej@mendelu.cz

Other information

Kontakt

jiri.balej(at)mendelu.cz

Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are trademarks or registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.